SOLVING PROBLEMS
– EXECUTING SOLUTIONS

SOLVEX

Vad vi gör

Solvex är ett Industrial Engineering-företag med missionen att göra företag enklare, lönsammare samt mera hållbara. Med våra tjänster möjliggör vi för kunderna effektivare operativa- och informationsprocesser som resulterar i reducerade kostnader samt miljöavtryck.

Svåraste delen med att genomföra förbättringsprojekt är implementering, därför har vi valt att utveckla effektiva implementationstekniker för att kunna säkerställa att vi tillsammans uppnår förväntade resultat.

Om ni söker en pålitlig partner som genomför era utvecklingsprojekt på ett strukturerat och kontrollerat sätt från början till slut, är Solvex det rätta valet.

Referenser

Tjänster

Production Engineering

Processoptimering

Vi kartlägger, optimerar och standardiserar processer. Standardiserade processer ger bättre resultat både genom minskad arbetstid samt ökad kvalitet.

Layout & flöde

Vi hjälper att skapa en anpassad produktionslayout för effektiva monterings- och logistikflöden. Med en väl optimerad layout och balanserat flöde minskar vi på slöserier så som väntetider och onödiga förflyttningar.

Produktionsplanering

Vi hjälper att utveckla metoder för produktionsplanering som stöd för att utnyttja maximal produktionskapacitet, vi erbjuder även produktionsplanering som extern tjänst.

Industrialisering

Förslag på designförändringar på produkter och komponenter för att möjliggöra smidigare montering. En väldesignad produkt ger inbesparingar i monteringstid.

Kvalitetshantering

Vi planerar metoder för kvalitetshanteringen som hjälper uppföljning samt säkrar att processerna ger önskat resultat.

Dataanalys

Baserat på dataanalys kan vi identifiera flaskhalsar och utföra simuleringar för att få optimala scenarion för olika processer. Vi tar fram och implementerar rätt mätare som stöd till beslutstagning.

+ Läs mer Stäng
Sustainability & Waste

Genom en effektiv materialanvändning kan företag både minska material- och avfallskostnader samt reducera sitt klimatavtryck. Vi identifierar spill och slöserier i processen genom en kartläggning av materialflödet samt identifierar potential. Vi hjälper även kunden genomföra och implementera förbättringar.

Optimerad materialplanering leder till en mera effektiv materialanvändning vilket också möjliggör minskade lagerkostnader.

Vi kan även erbjuda ISO 14001-certifiering som tillägg till materialoptimeringen.

Digital process

I varje företag finns det potential att förbättra processer och reformera arbetssätt genom digitalisering. Samtidigt är risken stor att man applicerar nya tekniker utan att vara säker på att investeringen resulterar i mera kostnadseffektiva processer.

För att lyckas med digitaliseringen har Solvex utvecklat en tjänst, där utgångspunkten för digitaliseringen är processen, inte den digitala lösningen. Vi kallar den “Digital processutveckling”.

Vi kartlägger värde- och informationsflödet i era processer samtidigt som vi identifierar var det finns mest slöseri. Med kartläggningen som grund designar vi optimerade processer samt ger förslag över vilka funktioner som borde digitaliseras och vilka lösningar som kunde användas.

Med vår digitala processutveckling får ni en klar uppfattning om hur era processer kunde utvecklas med digitala lösningar – på ett vis att ni får system som betjänar er och inte tvärtom.

+ Läs mer Stäng

Aktuellt

SOLVEX

Vårt team

Jonas Grankulla

CEO & Co-founder
jonas@solvex.fi
+358 50 465 6558

Frank Enqvist

Project Manager & Co-founder
frank@solvex.fi
+358 40 373 4796

Leo Byskata

Industrial Engineer
leo@solvex.fi
+358 50 495 8777

Martin Nybacka

Industrial Engineer
martin@solvex.fi
+358 50 553 0070