SOLVING PROBLEMS
– EXECUTING SOLUTIONS

SOLVEX

Vad vi gör

Vi hjälper företag uppnå bättre resultat genom utveckling av de operativa processerna. Genom att kombinera väl beprövade metoder med nya tekniker hittar vi och implementerar lösningar som leder till mätbara och hållbara resultat.

Svåraste delen med att genomföra förbättringsprojekt är implementering, därför har vi valt att utveckla effektiva implementationstekniker för att kunna säkerställa att vi tillsammans uppnår förväntade resultat.

Om ni söker en pålitlig partner som genomför era utvecklingsprojekt på ett strukturerat och kontrollerat sätt från början till slut, är Solvex det rätta valet.

Referenser

Tjänster

Företagsanalys och rapportering

En viktig förutsättning för ett lyckat förbättringsprojekt är att ha en grundlig och faktabaserad bild över nuläget för att kunna prioritera rätt.

Genom att kombinera dataanalys med våra kunskaper i operativ utveckling, skapar vi effektivt en bild av nuläget och kartlägger potentialen i er verksamhet.

Vi hjälper er också att definiera passande nyckeltal för er operativa verksamhet och bygga interaktiva uppföljningssystem.

Operativ utveckling

Vi är specialiserade på utveckling och optimering av produktionsprocesser samt operativa funktioner som stöder produktionen.

Vi har valt att standardisera våra tillvägagångssätt för att kunna leverera kvalitativa och kostnadseffektiva lösningar. Våra utvecklingsmetoder är baserade på Lean och Six Sigma principer.

Vi utvecklar och förbättrar produktions- och affärsprocesser enligt en tydligt definierad process.

Digital process utveckling

I varje företag finns det potential att förbättra processer och reformera arbetssätt genom digitalisering. Samtidigt är risken stor att man applicerar nya tekniker utan att vara säker på att investeringen resulterar i mera kostnadseffektiva processer.

För att lyckas med digitaliseringen har Solvex utvecklat en tjänst, där utgångspunkten för digitaliseringen är processen, inte den digitala lösningen. Vi kallar den “Digital processutveckling”.

Vi kartlägger värde- och informationsflödet i era processer samtidigt som vi identifierar var det finns mest slöseri. Med kartläggningen som grund designar vi optimerade processer samt ger förslag över vilka funktioner som borde digitaliseras och vilka lösningar som kunde användas.

Med vår digitala processutveckling får ni en klar uppfattning om hur era processer kunde utvecklas med digitala lösningar – på ett vis att ni får system som betjänar er och inte tvärtom.

+ Läs mer Stäng

Aktuellt

SOLVEX

Vårt team

Jonas Grankulla

CEO & Co-founder
jonas@solvex.fi
+358 50 465 6558

Frank Enqvist

Project Manager & Co-founder
frank@solvex.fi
+358 40 373 4796

Leo Byskata

Project Engineer
leo@solvex.fi
+358 50 495 8777