SOLVING PROBLEMS
– EXECUTING SOLUTIONS

SOLVEX

Mitä me teemme

Solvex on Industrial Engineering-yritys jonka missio on tehdä yrityksistä yksinkertaisempia, tuottavampia sekä kestävämpiä. Meidän palveluilla mahdollistamme tehokkaammat operatiiviset -ja informaatioprosessit, jotka johtavat vähennettyihin kustannuksiin ja ympäristövaikutuksiin.

Kehitämme yrityksiä ihmisten kautta, keskittyen toiminnalliseen erinomaisuuteen. Tehokkaat käyttöönottotekniikkamme erottavat meidät muista.

Kehitysprojektien haastavin vaihe on ratkaisujen toteuttaminen, siksi olemmekin panostaneet tehokkaiden implementointitekniikoiden kehittämiseen, jotta varmistuisimme siitä, että saavutamme yhdessä asetetut tavoitteet.

Kun etsitte luotettavaa kumppania, joka toteuttaa kehitysprojektinne järjestelmällisellä ja hallitulla tavalla alusta loppuun saakka, on Solvex teille oikea valinta.

Solvex - mitä me teemme

Suositukset

Palvelumme

Production Engineering

Prosessien optimointi

Me kartoitetaan, optimoidaan ja standardisoidaan prosesseja. Standardisoidut prosessit antavat parempia tuloksia sekä vähennetyn työajan että paremman laadun muodossa.

Layout & virtaus

Autamme teitä suunnittelemaan tuotantolinjan tai koko tuotantolaitoksen layoutin sujuvaa tuotantoa ja logistiikkaa varten. Hyvin optimoitu ja tasapainotettu tuotantovirta vähentää hukkaa, kuten esimerkiksi ylimääräiset odotusajat ja siirtymät.

Tuotantosuunnittelu

Tuotantosuunnittelun metodeja jotka mahdollistavat maksimaalisen tuotantokapasiteetin käyttö. Tarjoamme myös tuotantosuunnittelun erillisenä palveluna.

Teollistuminen

Ehdotuksia komponenttien suunnitteluun, mitkä tehostavat kokoonpanoa. Hyvin suunniteltu tuote joka ei vaadi ylimääräistä työstämistä säästää aikaa asennusvaiheessa.

Laadunhallinta

Suunnittelemme työntavat laadun seurantaan jonka avulla varmistetaan että prosessit antavat halutun tuloksen.

Data analyysi

Kuva optimaalisesta tuotantoprosessista ja pullonkauloista data-analyysin pohjalta. Määrittelemme ja otetaan käyttöön oikeanlaiset mittarit suorituskyvyn mittaamiseen.

+ Lue lisää Sulje
Sustainability & Waste

Tehokkaan materiaalikäytön kautta yritykset pystyvät vähentämään sekä materiaalien että jätteiden kustannuksia ja samalla myös vähentämään ympäristövaikutustaan.

Mateeriaalikartoituksella selvitämme teidän prosesseissanne syntyvän jätteen ja muun hukan. Autamme teitä toteuttamaan parannuksia hukan minimoimiseksi. Optimoitu materiaalin suunnittelu johtaa tehokkaampaan materiaalin käyttöön, joka mahdollistaa myös optimaalisen varastoinnin.

Tarjoamme myös ISO14001 sertifiointi lisäpalveluna materiaalikulutuksen optimointiin.

Digital Process

Jokaisessa yrityksessä on potentiaalia prosessiensa kehittämiseen ja toimintatapojensa uudistamiseen digitalisaation avulla. Uusien teknologioiden käyttöönotto ilman varmuutta niiden soveltuvuudesta, kasvattaa merkittävästi riskiä, etteivät muutokset johda kustannustehokkaampiin prosesseihin.

Onnistuaksenne digitalisaation kanssa Solvex on kehittänyt palvelun, jossa digitalisaation lähtökohtana toimii itse prosessi, ei siihen kehitettävä digitaalinen ratkaisu. Kutsumme palvelua nimellä “Digitaalinen prosessikehitys”.

Kartoitamme arvo- ja informaatiovirrat prosesseissanne, samalla kun tunnistamme eri muodoissa esiintyvän hukan. Kartoituksen pohjalta suunnittelemme optimoidun prosessin sekä annamme ehdotuksemme siitä, mitkä eri toiminnot tulisi digitalisoida ja mitä teknisiä ratkaisuja pystyisitte hyödyntää.

Digitaalisen prosessikehityksemme avulla saatte selkeän käsityksen siitä, miten pystyisitte kehittää prosessejanne digitaalisilla ratkaisuilla saadaksenne järjestelmän, joka palvelee teitä, eikä päinvastoin.

+ Lue lisää Sulje

Ajankohtaista

SOLVEX

Tiimimme

Jonas Grankulla

CEO & Co-founder
jonas@solvex.fi
+358 50 465 6558

Frank Enqvist

Project Manager & Co-founder
frank@solvex.fi
+358 40 373 4796

Leo Byskata

Industrial Engineer
leo@solvex.fi
+358 50 495 8777

Martin Nybacka

Industrial Engineer
martin@solvex.fi
+358 50 553 0070